It's never too late

آموزش بازیگری در تبریز

با حضور چهره های مطرح بازیگری کشوری و استانی

دوره آموزش بازیگری در تبریز با حضور اساتید و بزرگان بازیگری استان و کشور آکادمی هنرهای زیبای تبریز برگزار میگردد . این دوره ه های آموزشی در 6 ترم و با مدرک رسمی اداره کل ارشاد و همچنین سازمان فنی و حرفه ای بصورت کاملا عملی و تخصصی برگزار میشوند جهت اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره تماس بگیرید.

تخصصی بیاموزید

با آموزش بازیگری در این آموزشگاه این هنر را حرفه ای بیاموزید. اساتید مجرب آموزشگاه سپیدار به خوبی می دانند که سینمای امروزی به چه جنبه یا کاراکترهایی نیازمند است. با این آموزشگاه همراه شوید و دریچه ای برای ورود به سینما ی ایران باز کنید.

بازیگر شوید بازی کنید

برای اولین بار در شهر تبریز و به صورت رسمی و با مجوز سازمان فنی و حرفه ای  دوره آموزش بازیگری   به صورت کاملا حرفه ای  بر گزار میگردد  شایان ذکر است در این دوره دروسی چون : بدن و بیان ، تحلیل نقش ،  تربیت حس ، کارگاه بازیگری  ، زبان بدن و صورت ، بداهه پردازی ، شناخت سینما  ، بازیگری مقابل دوربین ،بازی با هدایت کارگردان و پروژه تصویری پایانی اراِیه می گردد

 • ترم اول /فن بیان-وبدن وبیان
 • تعاریف بیان ، تعاریف اولیه و الفبای بیان ، تمرین بر اساس جد اول ،حروف وشناخت مخارج حروف
 • تمرین شنوایی،نقش یادگیری در شنوایی
 • بررسی مشکلات ارتباطی و کلامی ، عوامل موثر د ر شکل گیری صد ا روشهای درست پرتاب صوت
 • روشهای تغییر د ر ساختارهای ذهنی (موثر د ر بیان) و اجرای تمرینات ذهنی با تمرینات بدنی
 • شناخت اند امهای تنفسی چگونگی کنترل تنفس و نقش تنفس د ر بیان/تمرینات رهاشدگی
 • تمرینات مختلف بدنی ازقبیل ایستاده درازکش تکلم با لحن کاملا آرام ورها تمرینات آزاد سازی وحذف انقباض عضلانی
 • شناخت اند امهای صوتی/آشنایی با ابزار بیان/انعطف بیان در راستای ریتم جملات
 • تمرینات مربوط به رشد طنین دربیان/بررسی عوامل موثر درطنین بیان
 • روشهای آماد ه سازی اند امهای صوتی _تربیت صد ا) نقش طنین دربیان ،تنوع بیانی(زیروبمی
 • سرعت تاکیدات
 • بیان تئاتری تمرین با صدای بلند ، جایگاه لهجه ها وگویشها در بیان تئاتری
 • تکنیکهای سخنوری وبداهه پردازی
 • عوامل کمکی جهت ایجاد تمرکز وتخیل
 • تمرینات کارگاهی و تحلیل بیان
آموزش بازیگری در تبریز
 • ترم دوم ( تربیت حس،پانتومیم، بداهه سازی)
 • عناوین دروس:
 • تربیت حس/ شامل:
 • -۱.چگونگی درک ودست یابی به حس نقش. وتمرکز حسی
 • -۲:انجام تمرینات مختلف جهت یافتن خصوصیات اشخاص بازی در نمایش…
 • -۳:چگونکی بکار گیری حواس پنجگانه وتربیت آنها.
 • -۴.انجام تمرینات حسی جهت تسلط بر حدود احساس ووجوه تمایز در اشخاص مختلف بازی)
 • – ۵تمرینهای مربوط به اجرای مفاهیم حسی مثل خشم /تردید /ترس حاه طلبی
 • -۶بدیهه سازی حس های گوناگون اعم از:/ترس/تنفر/ تعجب و.
 • -۷ تحلیل نمایش
 • بداهه سازی
 • هدف: شناخت عملی ونظری بر واکنشهای روحی وروانی انسان وبازتاب آن در حرکات بدنی
 • عناوین دروس/شامل
 • -۱.بررسی نظریه های جدید در باب بداهه سازی وتولید اثر ازطریق بازیگران وکارگردان
 • -۲مروری بر تاریخچه متدهای بازیگری در تئاتر ایران وجهان
 • -۳نقش بداهه سازی به عنوان متدی برای شناخت واشراف بازیگر بر توانائیهای بلقوه وهدایت بازیگر
 • -۴ رابطه بداهه سازی،کارگردان وخلق فضای دراماتیک
 • -۵تاثیر بداهه بر نگرشهای جدید بدن،حرکت ،بیان وارتباط جمعی بازیگران در تئاتر معاصر
آموزش بازیگری در تبریز
 • ترم سوم
 • -۱ .شناخت نمایشهای بد ون کلام.گونه های مختلف نمایش ایمایی
 • -۲جلسه د وم : شناخت پوزیسیون های پنجگانه د ست وپا ،لولا های اصلی بد ن ،شناخت آناتومی
 • -۳:آشنایی با ریتم ، تمپو د ر حرکات بیس وژوکر.
 • -۴ :شناخت تکنکهای تورپسه ،رتیره، قد م زد ن پانتومیم.
 • -۴آشنایی با تکنیکهای:د یوار ،طناب کشی ،پروانه.)
 • -۶تصویرسازی شعرنامه ها ( سید علی صالحی) ود یالوگ هملت از طریق زبان رفتاری
 • -۷.تحلیل فیلم
 • -۸اجرای نمایش توسط هنر جویان وتصویر برد اری از آن)
 • -۹. تحلیل نمایش
 • تحلیل نمایش
 • تحلیل نقش
 • تحلیل شخصیت
 • تحلیل حرکت
 • تفاوت نفد وتحلی
 • آشنایی با سبک وژانرها
 • نمایشنامه خوانی:
 • تمرین روخوانی
 • تمریت سلاست گفتار،تمرین تنوع بیان
 • تمرینات حسی وزبان بدن
 • ترم چهارم
 • کارگاه نمایش
 • ۱.آشنایی کلی با تاریخچه هنر تئاتر
 • ۲.اخلاق هنری چیست؟
 • ۳.کار هنر پیشه روی خود(آماده سازی بدن،بیان،حس،تخیل)
 • ۴.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزار بدن در راستای ایفای نقش
 • ۴.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزار صدا و بیان در راستای ایفای نقش
 • ۵.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزارحس در راستای ایفای نقش
 • ۵.پرورش تخیل بعنوان مهمترین ابزار بازیگری
 • ۶.تخیل واقعی – تخیل غیرواقعی
 • ۷.چگونه رها شویم(تمریناتی جهت ریلکسیشن)
 • ۸.خوب دیدن – خوب شنیدن
 • ۹.آموزش ریتم و تمپو
 • ۱۰.شناخت تم و موضوع
 • ترم پنجم : بازیگری جلو دوربین
 • ۱.آشنایی با تاریخ سینما وشکل گیری سینمای داستانگو
 • -۲.بازیگری در سینمای صامت وناطق
 • -۳تفاوت ها ومشترکات بازیگری در سینما وتئاتر…
 • -۴پرده سینما وصفحه تلویزیون در مقایسه با صحنه تئاتر
 • ۵.آشنایی با انواع نماها
 • -۵.تفاوت بین بازیهای صحنه ای سینمایی وتلویزیونی.
 • -۶.بحث تفاوت های قاب سینما وتلویزیون دربحث فاصله ها وحرکات بازیگران
 • -۷.تفاوت ریتم و سرعت حرکت بازیگران در تئاتر وسینما
 • ۸.آشنایی با انواع حرکتهای دوربین
 • -۹ آشنایی وتمرین کنشها وواکنشها در مقابل دوربین.
 • -۱۰آشنایی با میکروفن و وترازبندی صدا براساس نماهای مختلف)
 • -۱۱بازی در تصویربرداری چند دوربینه
 • -۱۲آشنایی با منابع نوری ونورپردازی درسینما وارتباط آن با حرکات بازیگران
آموزش بازیگری در تبریز